PRO SUNSET
07

Nov

2016

PRO SUNSET

by Admin

สำหรับผู้ที่สะดวกในการออกกำลังกายช่วงเย็น หลังเลิกงาน หรือ หลังกิจกรรมที่ยุ่งวุ่นวายในช่วงกลางวัน
เวนิส ดี โยคะ ขอเรียนเชิญผู้ที่สะดวก ออกกำลังกายตั้งแต่ เวลา 17.00 - 22.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์
และ เต็มวัน ในวันเสาร์ และ อาทิตย์
ฝึกโยคะ , กายกรรมปีนผ้า , และสนุกสนานกับคลาสเต้น ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ราคา 1,900 บาท เมื่อสมัครสมาชิก 6 เดือน
สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด (ชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต)
ติดต่อ 086-306-5999 หรือ Line :@venicediyoga สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ออกกำลังกายยามเย็นตั้งแต่ 17.00 - 22.00 น และ เต็มวันในวันเสาร์ และ อาทิตย์

Admin Instructor