พลานุภาพ ของความเงียบ
09

Nov

2016

พลานุภาพ ของความเงียบ

by Kobpong Sonkcharoen

เราจะค้นพบว่า ความเงียบ (SILENT) นั้นทรงพลัง และเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อเราฝึกฝนโยคะมาจนถึงระดับนึง
มีนักเรียนหลายๆท่าน ที่อยากจะทำท่า Downward Facing Dog โดยที่ คุณครู ไม่มาเจ้ากี้ เจ้าการ จัดระเบียบร่างกาย หรือคอยชี้แนะในสิ่งที่นักเรียนหลายๆท่าน รู้อยู่แล้ว และบางครั้ง ความเงียบ นั้นก็นำมาซึ่ง การจดจ่ออยู่กับลมหายใจตนเอง หรือ “สมาธิ”
หลายๆครั้งที่ข้าพเจ้า รู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกว่ากล้ามเนื้อยืดได้ดีขึ้นเมื่อเราทำตามลมหายใจของตนเอง
ทั้งนี้ความเงียบไม่ใช่ ห้องที่ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีเสียงลมหายใจ หรือเสียงรบกวน
แต่ ความเงียบ คือ การปล่อยให้ นักเรียนได้พิจรณาร่างกายของตนเอง ในขณะที่ ลมหายใจนั้น เราควรจะได้กำหนดด้วยตนเองว่า จะหายใจเข้าเมื่อไหร่ และ จะหายใจออกเมื่อไหร่
การกำหนดลมหายใจด้วยตนเอง ทำให้ หายใจเข้าได้ลึกขึ้น ร่างกายได้นำพาออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือด เพื่อนำมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
การหยุดทำท่าใดท่านึง เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีใครรบกวน ทำให้ร่างกายค่อยๆปรับท่าทาง หรือ Alignment ด้วยตนเองอย่างช้าๆ โดยไม่มีการกระชาก ไม่มีการเร่งรีบ และ ปลอดภัย

มาทดสอบพลานุภาพของ “ความเงียบ” ได้ในคลาส In-Trinity แล้วคุณจะมีความสุขกับร่างกายตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม

Kobpong Sonkcharoen Instructor