Classes

ตารางคลาส

Wed

23 Aug, 2017

HOT

ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย

HOT

07:15
08:15

YOGA ALIGNMENT

YOGA ALIGNMENT

08:30
09:30

Aerial Hoop

กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ

Aerial Hoop

09:45
10:45

DANCE SPONSER BY P'A

DANCE SPONSER BY P'A

11:15
12:15

BACKBEND

BACKBEND

18:15
19:15

Office Syndrome

ผู้ที่ปัญหาออฟฟิตซินโดรม ปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่

Office Syndrome

19:30
20:30

Aerial Silk

กายกรรมปีนผ้า ใช้เวลาฝึก 2 ชม. ต้องผ่ายการฝึก Basic SILK มาก่อน

Aerial Silk

19:30
20:30

Open gym

Open gym

20:45
21:45

STREET DANCE

STREET DANCE

20:45
21:45

Thu

24 Aug, 2017

HOT

ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย

HOT

07:15
08:15

Open Hip

คลาสโยคะ สำหรับ คลายกล้ามเนื้อ เปิดข้อต่อ บริเวณสะโพก เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมากขึ้น เหมาะกับผู้ที่นั่งนานๆ หรือ ยืนนานๆ

Open Hip

08:30
09:30

Aerial Silk

กายกรรมปีนผ้า ใช้เวลาฝึก 2 ชม. ต้องผ่ายการฝึก Basic SILK มาก่อน

Aerial Silk

09:45
10:45

Aero Jump

ออกกำลังกายบนมินิแทรมโพลีน Danceและกระโดดประกอบเพลงอย่างสนุกสนานสไตล์การเต้นแบบคาร์ดิโอ ออกกำลังกายแทรมโพลีนช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ และเบิร์นไขมันได้อย่างดีเยี่ยม

Aero Jump

11:15
12:15

ARM STREGTH

ARM STREGTH

17:15
18:15

Alignment flow

เน้นการจัดวางของท่าโยคะ (Aligment) การมีการจัดวางท่าท่าการฝึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการฝึกขั้นสูงต่อไปและลดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก

Alignment flow

18:30
19:30

Aerial Hoop

กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ

Aerial Hoop

19:30
20:30

Zambic

การเต้นที่ผสมผสานระหว่างZumba + Aerobic สไตล์การเต้นเฉพาะตัว เน้นเต้นเผาผลาญพลังงานและมีความสนุกสนาน

Zambic

19:45
20:45

Open gym

Open gym

20:45
21:45

Fri

25 Aug, 2017

Alignment flow

เน้นการจัดวางของท่าโยคะ (Aligment) การมีการจัดวางท่าท่าการฝึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการฝึกขั้นสูงต่อไปและลดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก

Alignment flow

07:15
08:15

Shanking Ball (Yoga)

กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และ การฝึกการบาล๊านด้วย Shaking Ball ในคลาสโยคะ

Shanking Ball (Yoga)

08:30
09:30

Aerial Hoop

กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ

Aerial Hoop

09:45
10:45

Aero Jump

ออกกำลังกายบนมินิแทรมโพลีน Danceและกระโดดประกอบเพลงอย่างสนุกสนานสไตล์การเต้นแบบคาร์ดิโอ ออกกำลังกายแทรมโพลีนช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ และเบิร์นไขมันได้อย่างดีเยี่ยม

Aero Jump

10:00
11:00

DANCE SPONSER BY P'A

DANCE SPONSER BY P'A

11:15
07:00

YOGALATES

YOGALATES

18:15
19:15

HOT

ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย

HOT

19:30
20:30

Hammock

Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว

Hammock

19:30
20:30

Open gym

Open gym

20:45
21:45

SEXY DANCE

SEXY DANCE

20:45
21:45

Sat

26 Aug, 2017

RESTROATIVE

RESTROATIVE

07:45
08:45

Ashtanga Yoga

อัษฏางค์โยคะ (โยคะดั้งเดิม) เน้นความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว กับการทำท่าอาสนะ ประกอบกับลมหายใจเข้าออก

Ashtanga Yoga

09:00
10:30

Hammock

Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว

Hammock

09:45
10:45

Open gym

Open gym

11:00
12:00

Zumba

เต้นซุมบ้า การออกกำลังกายแนวแดนซ์แอโรบิกแบบสไตล์ลาติน ด้วยจังหวะท่วงท่าและทำนองของเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้การเต้นออกกำลังกายไม่น่าเบื่อและลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

Zumba

17:00
18:00

Sun

27 Aug, 2017

Flow

การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย

Flow

08:30
09:30

HOT

ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย

HOT

09:45
10:45

Shanking Ball (Yoga)

กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และ การฝึกการบาล๊านด้วย Shaking Ball ในคลาสโยคะ

Shanking Ball (Yoga)

11:00
12:00

Aerial Silk

กายกรรมปีนผ้า ใช้เวลาฝึก 2 ชม. ต้องผ่ายการฝึก Basic SILK มาก่อน

Aerial Silk

14:30
16:30

DANCE

เต้น Step ประกอบเพลง พร้อมสอดแทรกสอนท่าทางการเต้นแบบง่ายๆ เน้นการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนาน และเผาผลาญพลังงาน

DANCE

15:30
16:30

Aero Jump

ออกกำลังกายบนมินิแทรมโพลีน Danceและกระโดดประกอบเพลงอย่างสนุกสนานสไตล์การเต้นแบบคาร์ดิโอ ออกกำลังกายแทรมโพลีนช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ และเบิร์นไขมันได้อย่างดีเยี่ยม

Aero Jump

17:00
18:00

Our Classes

ครบทุกความต้องการ เพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง คาร์ดิโอ แอโรบิค และ ความสุข ที่นี่ที่เดียว เวนิส ดี โยคะ

โยคะ แอชแทงก้า โยคะ ร้อน

YOGA

Basic, Hot, Ashtanga, Yin-Yang

กายกรรมปีนผ้า Aerial Silks และ Basic Fly

Aerial Silk

กายกรรมปีนผ้า และ Basic Fly

Intrinity อินทรีนิตี้

In-Trinity

เพิ่มขีดจำกัดความสามารถด้วย In-Trinity Board จาก USA

Zambic by Kru Baipai

Zambic

Cardio , Aerobic Excercise

Zumba ซุมบ้า วัชรพล

Zumba

Cardio , Aerobic Excercise

เต้น วัชรพล บางเขน Dance

Dance

Cardio , Aerobic Excercise

มวยไทย วัชรพล บางเขน

Muay Thai

Basic Thai Boxing With Pronational Instructor

Aero Jump Mini Trampoline กระโดด วัชรพล

Aero Jump

Cardio with Mini Trampoline กระโดดกัน!

Shaking Ball ยกน้ำหนัก ผู้หญิง

Shaking Ball

กระชับเฟิร์มต้นแขน หน้าท้อง ให้เรียวสวย ปราศจากเซลลูไลท์

กายกรรมห่วง Aerial hoop bangkok

Aerial Hoop

กายกรรมห่วงกลางอากาศ ฝึกความแข็งแรง และความอ่อนตัว พร้อมท่าทางที่สวยงาม

กายกรรมห่วง Aerial hoop bangkok

Adult Gymnastic

ยิมนาสติกสำหรับผู้ใหญ่

กายกรรมห่วง Aerial hoop bangkok

Adult Jazz Dance

แจ๊สแดนซ์ แยกการทำงานของร่างกายแต่ละส่วน เสริมทักษะการเต้นที่สวยงาม

additional information

Train with us: For those that are not familiar with Yoga, we require that all new members attend our Basic Yoga Class.

From Monday to Friday: The classes start promptly at the scheduled time and will last approximately one hour.