ดูประวัติ

Classes

Time Table ตารางคลาส :

     
Date & Time Class Trainer Description
08:30-09:30
 • Hammock
 • Jeab Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  08:30-09:30
 • Hammock
 • TOT Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  19:30-20:30
 • Aerial Acrobatics
 • Jeab คลาสรวมอุปกรณ์ กายกรรมกลางอากาศ
  09:45-10:45
 • Aerial Hoop
 • BAIPAI กายกรรมห่วง ฝึกฝนร่างกายและความอ่อนช้อย ด้วยห่วงที่แขวนกลางอากาศ
  19:30-20:30
 • Hammock
 • Jeab Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  19:30-20:30
 • Hammock
 • Jeab Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  09:45-10:45
 • Basic Silk 1
 • BON คลาสพื้นฐานกายกรรมปีนผ้า เหมาะสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน ฝึกการโพสท์ท่ากับผ้า เสริมสร้างความแข็งแรงและความอ่อนตัว
  11:00-12:00
 • Hammock
 • BON Hammock เป็นผ้าตัว U เสริมสร้างความแข็งแรง และ ความอ่อนตัว
  10:00-12:00
 • Aerial Silk
 • BON กายกรรมปีนผ้า ใช้เวลาฝึก 2 ชม. ต้องผ่ายการฝึก Basic SILK มาก่อน

  additional information

  Train with us: For those that are not familiar with Yoga, we require that all new members attend our Basic Yoga Class.

  From Monday to Friday: The classes start promptly at the scheduled time and will last approximately one hour.