ดูประวัติ

Classes

Time Table ตารางคลาส :

                           
Date & Time Class Trainer Description
07:15-08:15
 • HOT
 • NAM ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย
  08:30-09:30
 • Flow
 • NAM การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย
  18:15-19:45
 • Basic Yoga
 • WUDDY ฝึกอาสนะ ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่
  07:15-08:15
 • Flow
 • SHERRY การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย
  08:30-09:30
 • Basic Yoga
 • SHERRY ฝึกอาสนะ ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่
  17:00-18:00
 • Flow
 • SHERRY การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย
  18:15-19:15
 • HOT
 • SHERRY ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย
  07:15-08:15
 • Fit And Flow
 • NAM เป็นการฝึกโยคะที่เน้นการออกกำลังให้เกิดการ burn ไขมันเน้นท่าที่ช่วยกระชับกล้ามเนื้อสร้างความยืดหยุ่น และเพิ่มความสมดุลให้ร่างกาย
  18:15-19:15
 • Alignment flow
 • PEUNG เน้นการจัดวางของท่าโยคะ (Aligment) การมีการจัดวางท่าท่าการฝึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการฝึกขั้นสูงต่อไปและลดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก
  19:30-20:30
 • Office Syndrome
 • PEUNG ผู้ที่ปัญหาออฟฟิตซินโดรม ปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่
  07:15-08:15
 • HOT
 • Ae ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย
  08:30-10:00
 • Rocket
 • KAI เป็นการดัดแปลงการฝึกมากจากธรรมเนียมการฝึก ของ อัฎษฎางคะ วินยาสะโยคะ จะช่วยให้ผู้ฝึกเปิดข้อต่อหลักๆของร่างกายปลดล๊อคช่องทางของพลังงานที่ติดขัด ในร่างกาย สร้างความสนุก ก้าวข้ามผ่านขึดจำกัดของผู้ฝึก
  17:00-18:00
 • Flow
 • TOEY การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย
  18:15-19:15
 • Basic Flow
 • TOEY
  07:15-08:15
 • Alignment flow
 • INGFAH เน้นการจัดวางของท่าโยคะ (Aligment) การมีการจัดวางท่าท่าการฝึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการฝึกขั้นสูงต่อไปและลดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก
  08:30-09:30
 • Basic Yoga
 • INGFAH ฝึกอาสนะ ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่
  18:15-19:15
 • Yin
 • PEUNG ช่วยให้ร่างกายเปิดมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นเส้นพลังปราณ มีการคลายตัวระดับลึกของทั้งกล้ามเนื้อ รวมทั้งเส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ
  19:30-20:30
 • HOT
 • PEUNG ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย
  09:00-10:30
 • Ashtanga Yoga
 • PONG อัษฏางค์โยคะ (โยคะดั้งเดิม) เน้นความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว กับการทำท่าอาสนะ ประกอบกับลมหายใจเข้าออก
  11:00-12:00
 • HOT
 • PEUNG ช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีกว่าการฝึกโยคะทั่วไป ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการฝึกโยคะโดยทั่วไป รูปร่างจึงสมส่วนมากขึ้น ช่วยขับเหงื่อได้มากหลังการฝึก จึงรู้สึกสบายตัวและตัวเบา ช่วยขับเหงื่อ จึงขับสารพิษออกมาด้วย
  08:30-09:30
 • Flow
 • INGFAH การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหายใจอย่างเป็นระบบ มีท่าทางที่เรียงลำดับท่าอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และท้าทายสมรรถภาพร่างกาย

  additional information

  Train with us: For those that are not familiar with Yoga, we require that all new members attend our Basic Yoga Class.

  From Monday to Friday: The classes start promptly at the scheduled time and will last approximately one hour.